ANNA KK ocenila osobnosti neziskového sektoru Karlovarského kraje

26.05.2014 14:58

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje vyhlásila na konci minulého roku kampaň Osobnost neziskového sektoru v Karlovarském kraji. Jejím hlavním smyslem bylo poděkovat a ocenit lidi, kteří významně přispívají k rozvoji a zviditelnění neziskového sektoru v kraji.

Myšlenka uspořádat takovouto akci vznikla během zpracování celorepublikových strategických a rozvojových dokumentů pro neziskový sektor jako takový. „Pojmenování slabých a silných stránek neziskových organizací tvůrci strategií stále naráželi na absenci osobností a dobrých vzorů“ říká Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, o. s. „První úvahy o realizaci kampaně padaly na půdě Asociace NNO v ČR, pilotní, nultý ročník uspořádaly dva kraje: Karlovarský a Zlínský“ doplnila.

V Karlovarském kraji byli k nominování svých osobností vyzváni zástupci a členové neziskových organizací a vedle nich široká veřejnost. Z nominovaných pak porota vybrala tři osobnosti, které byly při slavnostním ceremoniálu veřejně vyhlášeny.

Cenu ve formě broušené krychle s rytinou obdržela paní Milada Bučková za celoživotní práci pro neziskové organizace. Druhá cena byla předána paní Ludmile Noskové, za její mnoholetou práci v Karlovarské sokolské župě. Třetí trofej si ze sokolovského Domu kultury odvezla také Žaneta Salátová. Žaneta se stala držitelkou ceny za podporu a propagaci dobrovolnictví v Karlovarském kraji.

Záštitu nad vyhlašováním osobností neziskového sektoru převzal náměstek hejtmana pro neziskové organizace Bc. Miloslav Čermák. "Jsem potěšen, že mohu být součástí oceňování lidí z občanského sektoru. Považuji za správné, že vedle podnikatelů a sportovců máme také osobnosti z neziskovek" hodnotí celou akci.

Vítězové jsou vyhlášeni a iniciátoři se již nyní těší na další nominace, ze kterých budou moci vybrat další osobnosti.

Za ANNA KK, o.s.

Hana Šnajdrová
 

Sokolov, 23. 5. 2014

 

 

 

Zpět