Druh obecně prospěšných služeb

 

- koordinace rozvoje regionu Mariánskolázeňsko ve všech oblastech

- rozvoj a propagace regionu Mariánskolázeňsko a jeho turistického potenciálu

- budování a rozvoj destinačního managementu Mariánskolázeňska

- vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny

- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu

- ochrana a obnova sakrálních památek Mariánskolázeňska

- ochrana životního prostředí

- služby při financování projektů k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko

- koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko

- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Mariánskolázeňsko

- součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Mariánskolázeňsko

- příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek

- výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže

- spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, kulturních a společenských akcí

- zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje

- komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Mariánskolázeňsko

- poradenská činnost

- činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie a České republiky v rámci rozvoje regionu Mariánskolázeňsko

- činnosti vedoucí k posílení místní a regionální identity