Spolupráce na projektech partnerů

Na této stránce naleznete projekty, na kterých Mariánskolázeňsko, o. p. s. spolupracuje se svými partnery. 

 

Kniha Židovský hřbitov Drmoul

https://www.marianskolazensko.net/spoluprace-na-projektech-partneru/kniha-zidovsky-hrbitov-v-drmoulu/

 

Výstava "Realita a abstrakce" - José Agüeras

spoluprace-na-projektech-partneru/vystava-jose-agueras/

 

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Tři Sekery

https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/obnova-sochy-sv-jana-nepomuckeho/

 

Bezpečnost a zdraví našich dětí 

www.marianskolazensko.org/spoluprace-na-projektech-partneru/bezpecnost-a-zdravi-nasich-deti/

 

Rekonstrukce areálu Viktoria

www.marianskolazensko.net/spoluprace-na-projektech-partneru/rekonstrukce-arealu-viktoria/