Czech Made: příklad mezinárodní spolupráce na EuroVelo 13 – stezce Železné opony

15.05.2014 18:49

Dne 6. května se uskutečnilo na pozvání Karlovarského kraje, symbolicky v kulturním domě Svoboda v Chebu, setkání zástupců kraje, místních samospráv, dopravní policie a neziskových organizací setkání k vedení dálkové trasy EuroVelo 13 - stezky Želené opony v Karlovarském kraji. Na schůzky byl pozván i český koordinátor tras EuroVelo Daniel Mourek, zastupující i Evropskou cyklistickou federaci ECF, která projekt na evropské úrovni koordinuje.

Setkání, jemuž předsedal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil potvrdilo vedení trasy v Karlovarském kraji a sousedním Bavorsku. Na 89 km dlouhá mezinárodní trasa povede Karlovarským krajem od Trojstátí přes Hranice, Aš, Franiškovy lázně, Cheb a kolem Mariánských lázní střídavě i na bavoském území a bude proznačena mezinárodním logem EuroVelo.

Město Cheb bylo zvoleno záměrně pro konání této schůzky, protože je nejen důležitým turistickým centrem kraje, ale i důležitou křižovatkou dvou tras EuroVelo, již zmíněná EuroVelo 13 i EuroVelo 4 - stezky střední Evropou. Zároveň Chebem prochází í národní trasa 6 - cyklostezka Ohře či cyklotrasa 36 - Český les nebo přeshraniční Valdštejnská stezka a další trasy.

Celkově vede stezka Železné opony podél české hranice od Břeclavi po Aš v délce 866 km a prochází Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským krajem. Byla naplánována a proznačena ve spolupráci se sousedními spolkovými zeměmi Dolní a Horní Rakousko a Bavorsko. EuroVelo 13 se tak stává první, kompletně proznačenou dálkovou trasou EuroVelo  v ČR a rozvíjenou dle jednotné evropské metodiky i v návaznosti na veřejnou dopravu a služby (Cyklisté vítáni). V budoucnu by měla vzniknout i národní varianta stezky Železné opony jako cyklotrasa 13, která by vedla pouze na území ČR.

Daniel Mourek,
Koordinátor EuroVelo v ČR a zástupce EuroVelo council

 

 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko i Mariánskolázeňsko, o.p.s. spolupracuje na rozvoji Stezky železné opony již několik let a vidí v ní velký potenciál pro rozvoj svého území. Vedení trasy na Mariánskolázeňsku bylo řešeno v rámci projektu Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony. Za Mariánskolázeňsko se účastnil jednání p. Josef Švajgl a starosta Lázní Kynžvart, pan Miloslav Pernica.

 

 

 

Zpět