Druhá kostelní noc

07.04.2014 12:08

V pátek 4. dubna 2014 proběhla druhá večerní prohlídka kostelů obcí v okolí Mariánských Lázní, a sice od 18 hodin prohlídka kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi a od 20 hodin prohídka kostela sv. Markéty v Lázních Kynžvartu.

I během těchto prohlídek bylo na programu krátké hudební vystoupení kytarového souboru ZUŠ Mariánské Lázně, které vybralo krásné skladby vhodné pro prostory kostelů. Farář římskokatolické farnosti Mariánské Lázně Mgr. Pavel Urban seznámil návštěvníky s historií vzniku kostelů, jejich osudem během let a popsal vybavení a výzdobu kostelů. Poté si návštěvníci mohl prohlédnout kostely "zblízka", klást otázky a nechat na sebe působit krásné prostory těchto památek. 

Projekt kostelních nocí se setkal s velmi příznivým ohlasem. Protože se jednalo o přeshraniční projekt, který se konal ve spolupráci s bavorskými obcemi v blízkosti našich hranic, projevili čeští i bavorští hosté zájem o prohlídku kostelů v bavorských obcích. Bude-li to v možnostech naší obecně prospěšné společnosti, velmi rádi tento projekt uskutečníme.

 

 

 

Zpět