Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici - II. ročník - výsledky

26.03.2012 13:44

Dne 26. 3. 2012 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů, 1 zástupce partnera a 1 dobrovolníka z řad laické veřejnosti. Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice byly originální a krásné. Komise vybírala z pohlednic ručně kreslených, vytvořených nalepením různých obrázků, vyškrabaných z nabarveného podkladu, sestavených pomocí ruční koláže ale také pomocí počítače a fotografií, keramické hlíny a mnoha dalších technik.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 4. 4. 2012 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu v obci Drmoul. Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice, ale také velikonoční výstava ručních prací, která zahrnovala výrobky vytvořené žáky Základní školy a Mateřské školy Drmoul a také šikovnými členkami drmoulského Klubu žen. Slavnostní vyhodnocení bylo zahájeno vystoupením dětského sboru „Pohádková flétna“ ze Staré Vody, který pod vedením pana Mgr. Martina Vlasáka zahrál a zazpíval několik pěkných písniček. Děti svým výkonem nadchly všechny přítomné a sklidily velký potlesk. Více informací na stránce níže.

Zpět