Společná výsadba zeleně

31.05.2013 12:47

Dispozičním fondem Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko byl podpořen projekt Společná výsadba zeleně.

 

Cílem předkládaného projektu je posílení vzájemné spolupráce a partnerství při rozvoji společného území a to prostřednictvím společné výsadby zeleně (stromů a keřů)
v několika sídlech na území mikroregionu Mariánskolázeňsko a obce Mähring.
Z hlediska pravidel programu se jedná o obnovu krajinných prvků kulturní krajiny. Veškeré vybrané lokality jsou v centru obcí u významných památek či turistických atraktivit. Kromě obnovy krajinných prvků se jedná také o obnovu okolí památek
a historických center obcí.

Výsadba bude uskutečněna pomocí veřejnosti svépomocí, za asistence odborné firmy, která zároveň provede přípravu výsadby, kterou není možné z časových důvodů realizovat komunitně (např. úpravu terénu, kopání výsadbových jam, dodání materiálu, apod.).

Každá výsadba bude spojena s krátkou prezentační akcí, na které se každá obec stručně představí přítomným návštěvníkům. Prezentační akce bude zaměřena zejména
na obnovu krajinných prvků.

Akcí se zúčastní zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zástupci německé obce Mähring a česká a německá veřejnost ze správního území Markt Mähring a obcí Mariánskolázeňska. 

Připravený projekt se zaměřuje na posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi českými a německými partnery a na zvýšení informovanosti o životě v příhraničních oblastech.

 

Podrobné informace k projektu najdete na stránkách www.marianskolazensko.org .

Zpět