Tisková zpráva k projektu "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" (8. 3. 2013)

12.03.2013 09:42

Dne 26. 4. 2012 rozhodla Správní rada Nadace OKD o schválení projektu „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“ v programu Pro budoucnost. Realizace projektu bude probíhat do konce května 2013.

Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování tras a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Exkurze se uskuteční v dubnu a květnu letošního roku. Prostřednictvím projektu bude veřejnost informována nejen o přírodních zajímavostech regionu, ale do realizace projektu se i zapojí a na výstupech se bude podílet.

Území Mariánskolázeňska je unikátní svou zachovalou přírodou, která se dochovala díky existenci Sudet a železné oponě. Příroda je typická množstvím pramenů, které se nachází nejen ve známých lázeňských centrech (např. Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart), ale také v jejich okolí. Prameny nacházející se v lázeňských centrech jsou dostatečně popsány a téměř všechny regulovány. Naproti tomu ve venkovských oblastech jsou tyto prameny většinou známé pouze úzkému okruhu odborníků, ani místní obyvatelé je neznají. Zachovalá příroda s klíčovými prvky pramenů pak představuje dosud neobjevené a nepopsané přírodní bohatství, které díky své unikátnosti nabízí příležitost k rozvoji daného území (mikroregionu) pomocí přiblížení přírodně hodnotné lokality všem zájemcům.

Cílem projektu je informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky.

Do realizace projektu se zapojí tito partneři:
Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)
MAS 21, o.p.s.
Základní školy na území našeho regionu 

Bližší informace o projektu, termíny jednotlivých exkurzí, zápisy z kulatých stolů, fotodokumentaci a další naleznete na webových stránkách: www.marianskolazensko.net

 

manažeři Mariánskolázeňsko, o.p.s.

 

Projekt "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" podpořila Nadace OKD v programu Pro budoucnost.

Nadace OKD  
| Nadace OKD |

 


 

 

 

Zpět