Tisková zpráva k soutěži: "O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční výrobek (dekoraci)"

29.03.2013 12:23

V únoru byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášen již 3. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční výrobek (dekoraci)“.

Zájemci mohli doručit své výrobky do 22. 3. 2013. Soutěže se zúčastnilo 112 pohlednic a 119 dekorací, které se utkaly v pěti kategoriích: kategorie A (děti do 6 let), kategorie B (děti ve věku 7 – 8 let), kategorie C (děti ve věku 9 – 10 let), kategorie D (děti ve věku 11 – 14 let) a kategorie E (osoby ve věku 15 let

a více). Dne 25. 3. 2013 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená ze 6 pedagogů a 1 dobrovolníka     z řad laické veřejnosti. Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice i výrobky byly originální a krásné. Na jejich výrobu byly použity různé techniky a materiály – kresba, nalepování, vyšívání, háčkování, vyškrabování, koláž, fotografie, keramická hlína, patchwork, vyřezávání, plstění a spousta dalších.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 26. 3. 2013 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu    v obci Dolní Žandov. Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice a výrobky, ale také velikonoční jarmark Základní a mateřské školy Dolní Žandov. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků zpříjemnila řada vystoupení dětí ze základních škol našeho regionu. Děti svým výkonem nadchly všechny přítomné a sklidily zasloužený potlesk.

Výherci jednotlivých kategorií obdrželi milé ceny a všichni přítomní mohli nejen shlédnout vystavené soutěžní pohlednice a výrobky, ale i ochutnat domácí moučníky.  

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří si dali tu práci a s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu velikonoční pohlednici či výrobek, dále děkujeme partnerům projektu: Karlovarský kraj, HELLMICH, s. r. o., Miroslava Slepičková, Potraviny – Dolní Žandov, MAS 21, o. p. s., CHEVAK Cheb, a. s., Kotec, o. s., Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně postižených – místní organizace Mariánské Lázně. Velké poděkování patří  Obci Dolní Žandov, která poskytla prostory obecního sálu a také dopravu svým autobusem pro účinkující žáky základních škol a především paní starostce Ing. Elišce Stránské, která pomáhala s celou přípravou velké akce.    

Dále děkujeme všem členům hodnotící komise, všem účinkujícím dětem ze základních škol našeho regionu (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart a Stará Voda). 

Těšíme se na další ročník soutěže, ale i na ostatní akce, které přilákají širokou veřejnost, pomůžou nám i nadále rozvíjet mikroregion, a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím zajímavých komunitních aktivit.

Fotografie naleznete na stránce projektu.

manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s. 

Zpět