Tisková zpráva z druhého kulatého stolu Putování po méně známých pramenech

26.03.2013 09:21

Realizace projektu „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“, schváleného správní radou Nadace OKD v programu Pro budoucnost pokračovala uspořádáním druhého kulatého stolu dne 21. 3. 2013 v sídle obecně prospěšné společnosti Mariánskolázeňsko ve Třech Sekerách.

Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování tras a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Prostřednictvím projektu bude veřejnost informována nejen o přírodních zajímavostech regionu, ale do realizace projektu se i zapojí a na výstupech se bude podílet.

Na jednání druhého kulatého stolu byl sestaven program projektu, v jehož rámci se v  dubnu a květnu letošního roku uskuteční čtyři exkurze. První výlet bude v okolí Dolního Žandova 23. dubna 2013, cílem výletu je pramen Radiovka. Následující den, 24. dubna 2013 se koná putování v okolí obce Drmoul k Panské kyselce a dalším dvěma pramenům. Třetí putování zavede účastníky ke Kynžvartským kyselkám, a sice 16. května 2013. Poslední, čtvrtá vycházka se uskuteční 17. května 2013. Tentokrát vás putování zavede do okolí obcí Valy a Velká Hleďsebe, k pramenům Vlčí, Myší a Medvědův. 

Všech vycházek se zúčastní žáci třetích až pátých tříd základních škol se svými pedagogy. Odborní průvodci se postarají o výklad vzniku, jímání a čištění pramenů, ukázky botaniky a zajímavých přírodních úkazů. Výstupem projektu bude zpracování čtyř tematických tras, jejichž klíčovými body budou méně známé prameny na Mariánskolázeňsku. Trasy budou zpracovány ve formě letáků o velikosti A4 na tuhém papíru jako pracovní pomůcka pro školy a budou přístupné i na webových stránkách Mariánskolázeňska, o.p.s. k volnému stažení pro všechny zájemce.
Cílem projektu je informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky.

Do realizace projektu jsou zapojeni tito partneři:
Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)
MAS 21, o.p.s.
Základní školy na území našeho regionu 

Bližší informace o projektu, termíny jednotlivých exkurzí, zápisy z kulatých stolů, fotodokumentaci a další informace naleznete na webových stránkách: www.marianskolazensko.net

manažeři Mariánskolázeňsko, o.p.s.
 

Projekt "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" podpořila Nadace OKD v programu Pro budoucnost.

Nadace OKD  
| Nadace OKD |

 

Zpět