Jednání zakladatele

27.04.2011 10:14

Dne 27. 4. 2011 proběhlo jednání zakladatele, správní a dozorčí rady s cílem uvést do souladu zakládací smlouvu a další listiny s novelizovaným zákonem o obecně prospěšných společnostech. Na jednání byla zvolena předsedkyní správní rady Ing. Eliška Stránská, předsedkyní dozorčí rady Mgr. Vladislava Chalupková a ředitelem společnosti Ing. Josef Švajgl. Veškeré podklady byly zaslány notáři k zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.

Zpět