Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska

18.05.2016 13:23

Mariánskolázeňsko, o. p. s. podalo koncem roku 2015 žádost o dotaci do programu: Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Naše žádost byla schválena a v květnu 2016 jsme od poskytovatele dotace obdrželi kladné rozhodnutí. 

Realizace projektu Partnerství pro individuální cestovních ruch Mariánskolázeňska bude probíhat do konce roku 2016 a aktivitami zařazenými do projektu jsou např.:  vytvoření fóra partnerství, uspořádání konference, vytvoření letáků na místní veřejně dostupné atraktivity, uspořádání soutěže pro děti, ze které vzejdou turistické trasy a další aktivity. 

Více informací o projektu naleznete zde.

 

Projekt Partnerství pro individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Zpět