Štolní kyselka dostala novou stříšku

22.10.2013 15:10

V úterý 22. října odpoledne pokračovala realizace projektu "Obnova Štolní kyselky" dalším významným úkolem - nad nové jímání pramene byla instalována dřevěná stříška, která bude zabraňovat padání listí a nečistot do pramene. Nejdříve byl na dno pramene nasypán kačírek, aby se pramen sám dobře pročišťoval, poté byl kolem pařezu jímání udusán štěrk a do něho usazena nová stříška.

Nyní již zbývá jen umístit na stříšku vhodným způsobem jméno pramene. V rámci projektu, který podpořila Nadace Partnerství v rámci programu "Nestlé pro vodu v přírodě" se budou na jaře příštího roku konat k obnovenému pranemi dvě vycházky. Jedna vycházka bude pro děti základní školy obce Drmoul, druhá vycházka pro dospělé obyvatele obce Drmoul a jejího okolí. Na obou vycházkách bude popsán průběh obnovy tohoto již léta zaniklého pramene a během vycházek bude odborný průvodce popisovat přírodní krásy tohoto okolí.

Touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli k obnově tohoto chutného a vydatného pramene, který byl již v 19. století bohatě využíván lidmi žijícími a pracujícími v okolí obce Drmoul. Finanční podporu poskytla Nadace Partnerství a firma Nestlé, dále přispěla obec Drmoul. V neposlední řadě patří velký dík lidem, kteří se starají o prameny na Mariánskolázeňsku a bez jejichž podpory by obnova tohoto pramene nebyla možná.

Na jaře roku 2014 Vás zveme na naše připravované vycházky, podrobnosti se dozvíte na stránce projektu: 

https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/obnova-stolni-kyselky/

 

  

 

Zpět