Obnova Štolní kyselky

Mariánskolázeňsko, o. p. s. získalo nadační příspěvek od Nadace Partnerství v rámci programu Pro vodu v krajině na obnovu vývěru Štolní kyselky.

Projekt si klade za cíl obnovení jímání (vývěru) méně známé kyselky v katastru obce Drmoul na území Mariánskolázeňska. Tato oblast je velmi bohatá na výskyt pramenů, z nichž některé jsou zanedbané, ať už vlivem přírody nebo člověka. Pomocí tří komunitních akcí za účasti odborníků proběhne vyčištění jímání a odtoku pramene, umístění stříšky nad vývěrem, bude uspořádána pěší exkurze pro děti a další exkurze pro dospělé, na obou exkurzích bude veřejnost pomocí odborného a srozumitelného výkladu seznámena s obnoveným pramenem a se způsobem následné péče o vývěr.

Realizace projektu proběhne v období 9/2013 - 5/2014, smlouva s Nadací Partnerství o poskytnutí nadačního příspěvku byla podepsána dne 9. 7. 2013.

 

~

 

Fotografie opraveného pramene v okamžik ukončení projektu (konec května 2014):


Fotogalerie z vycházky a žehnáníS Štolní kyselce (25. května 2014):

 

Pozvánka na vycházku k obnovenému prameni Štolní kyselka, která se uskuteční dne 24. 5. 2014 ke stažení: zde   (náhradní termín za 18.5.2014, kdy se vycházke nekonala pro nepřízeň počasí).

 

Zveme všechny, kdo mají rádi přírodu, na další vycházku ke Štolní kyselce pod Panským vrchem. Tentokrát bude pramen slavnostně posvěcen farářem Mgr. Pavlem Urbanem, během vycházky uslyšíte odborný výklad o údržbě pramenů v podání ing. Jaromíra Bartoše. Vycházka se koná v neděli 18. května 2014, sraz je ve 13,15 hodin u kaple sv. Josefa v Drmoulu. Pozvánku najdete zde.

 

 

Dne 9. května vyšel článek v Chebském deníku - ke stažení zde

Tisková zpráva k projektu (28. dubna 2014)

 

Fotografie z vycházky k prameni pro žáky základní školy Drmoul, která se konala dne 25. dubna 2014:

 

- - -

 

Při jarní kontrole pramenů bylo zjištěno, že vedle opraveného jímání Štolní kyselky se objevil vedlejší vývěr, který oslabil hlavní pramen. Voda z kmene neodtékala, neboť pramenila slabě, začala se kalit. Vedlejší vývěr byl zajílován, čímž se hlavní pramen posílil. Bylo nutno upravit výřez v kmeni a odtokovou stružku, která je nyní překryta dřevěnou plošinou, aby nebyla znečišťována hlavně drobným listím ze stromů v okolí pramene. Před vycházkou pro děti byl tedy pramen znovu upraven a v plné kondici se mohl představit dětem.

 

 

Na jaro roku 2014 jsou připravené dvě komunitní akce - vycházky k obnovenému prameni. 

První je na programu v pátek 25. dubna 2014 dopoledne - připravili jsme vycházku pro žáky základní školy Drmoul. Na vycházce budou seznámeni s průběhem obnovy pramene, odborný výklad provede ing. Jaromír Bartoš, ředitel Městského muzea Mariánské Lázně. 

Pozvánka ke stažení zde

 

- - -

 

Upravený pramen v březnu 2014:

Pro srovnání - původní a stávající stav pramene (květen X říjen 2013).

 

 

Tisková zpráva k projeku č. 4 (24. 10. 2014)

22. října 2013 byla nad pramenem umístěna dřevěná ochranná stříška.

Dne 19. září 2013 byl výtok pramene opatřen novým dutým pařezem s odtokovou stružkou.

Výroba dutého kmene pro jímání pramene.

 

 

Dne 8. září 2013 proběhly práce na obnově jímání pramene - byl odstraněn starý pařez a nalezen nový silnější vývěr.

TIsková zpráva č. 3 (19. 9. 2013)

 

Ve čtvrtek 15. 8. 2013 jsme zahájili realizaci projektu Obnova Štolní kyselky první akcí, a sice vyčištěním odtoku pramene. Obec Drmoul se postarala o posekání trávy na cestě k pramenu a podél stružky, abychom měli k výkopu přístup. Zakoupili jsme nářadí – lopaty, hrábě, rýče, krumpáče, doplnili rukavicemi a dobrovolní pracovníci vyčistili stružku, vedoucí od dutého kmenu do nedalekého potůčku. Stružka byla viditelná, ale zarostlá plevelem a zanesená kameny a půdou. Při práci se začala ve stružce již brzy objevovat tekoucí voda a byli jsme překvapeni  vydatností pramene. Kmen vývěru jsme vyčistili od napadaného listí.

Pramen jsme znovu navštívili po dvou dnech. Ve stružce se již usadila rozvířená zemina a výkopem protéká čistá pramenitá voda.

Nyní je pramen připraven k opravě samotného jímání, které provede pracovník Svazu ochránců přírody.  Během září a října bude vyrobena a instalována nad pramenem stříška, která zabrání znečišťování vývěru pramene.

 

  

Postup prací při čištění stružky pramene

  

 

~~~

V květnu 2013 jsme v projektu Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska uspořádali kromě jiných také exkurzi k pramenům v okolí Drmoulu pod Panským vrchem, kde se nachází i Štolní kyselka. Po této návštěvě jsme se po dohodě s odborníky rozhodli podat žádost o nadační příspěvek na opravu tohoto pramene (snímky z května 2013).

 
Původní stav pramene (květen 2013)
 
 
 
 
 
 
Projekt Obnova Štolní kyselky podpořila Nadace Partnerství v rámci grantové výzvy Nestlé Pro vodu v krajině 2013