Tisková zpráva k projektu Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska

10.05.2013 12:21

Projekt „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“, podpořený Nadací OKD v programu Pro budoucnost úspěšně pokračuje. V měsíci dubnu proběhla první dvě putování po méně známých pramenech na území Mariánskolázeňska, a sice v okolí Dolního Žandova a Drmoulu.

Podle harmonogramu projektu, který byl sestaven na předchozích kulatých stolech spolu s veřejností, se uskutečnilo první putování dne 23. dubna 2013, a sice v okolí Podlesí u Dolního Žandova. V 10,00 hodin dopoledne se u kapličky sv. Josefa v Podlesí sešli účastníci – žáci školy Dolního Žandova s nezbytným pedagogickým dozorem, starostka obce Dolní Žandov, několik lidí z řad veřejnosti a zástupci pořadatele – neziskové organizace Mariánskolázeňsko, o.p.s. Odborným průvodcem tohoto putování byl Ing. Miroslav Trégler, člen základní organizace Ochránců přírody Planá.

Nejprve se účastníci exkurze vydali k méně známé kyselce v Podlesí, ke studené, slabě mineralizované kyselce ve zděné studni zakryté stříškou. Dále cesta vedla k prameni Radiovka v údolíčku Podleského potoka, jehož vydatnost byla kdysi velmi bohatá, bohužel necitlivým zásahem do jímání se změnilo složení i vydatnost pramene. Během cesty Ing. Trégler přiblížil účastníkům zajímavosti z flory i fauny a děti mohly na základě těchto informací vyplňovat test, který obdržely na začátku exkurze. Velkou atrakcí pro mladé účastníky se stal odchyt několika čolků.

Druhé putování se konalo dne 24. dubna 2013 v okolí obce Drmoul, a sice pěším výletem od školy k Panské a Štolní kyselce. Putování se zúčastnilo přes třicet žáků základní školy Drmoul s pedagogickým doprovodem, starostky obcí Drmoul a Dolní Žandov, zástupci Mariánskolázeňska o.p.s. O odborný výklad se postaral Ing. Jaromír Bartoš, ředitel Městského muzea Mariánské Lázně a člen ZO ČSOP Kladská a opět Ing. Miroslav Trégler. Na tomto putování byli účastníci seznámeni se zajímavými krajinnými prvky a s jímáním pramenů pod Panským vrchem.  Během zpáteční cesty děti s nadšením sbíraly na lesní cestě odpadky, jejichž odvoz poté zajistila Obec Drmoul. Tentokrát dostaly děti test až po skončení výletu a jeho vyplnění bylo úkolem v příštích dnech.  

Dalším bodem programu tohoto projektu je třetí kulatý stůl, který se bude konat 14. května 2013 v sídle Mariánskolázeňska. Na programu bude zhodnocení prvních dvou výletů a příprava testů pro další dvě exkurze, naplánované na 16. května (ke Kynžvartským kyselkám) a na 17. května (okolí obcí Valy a Velká Hleďsebe).

Do realizace projektu jsou zapojeni i partneři, kterými jsou Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, MAS 21, o.p.s. a základní školy na území Mariánskolázeňska.

Bližší informace o projektu, termíny jednotlivých exkurzí, zápisy z kulatých stolů, fotodokumentaci a další informace naleznete na webových stránkách: www.marianskolazensko.net a na stránce projektu

 

manažeři Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Zpět