Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska

Mariánskolázeňsko, o.p.s. realizovalo projekt pod názvem "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska", spolufinancovaný Nadací OKD v rámci programu Pro budoucnost.

Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování tras a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Prostřednictvím projektu bude veřejnost nejen informována o přírodních zajímavostech reginu, ale do realizace projektu se i zapojí a na výstupech se bude podílet.
~
Cílem projektu je napomáhat zvyšovat povědomí o významných, ale méně známých přírodních lokalitách jedinečného významu ve venkovských oblastech Mariánskolázeňska. Cílem je tedy informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky.

Výstupem projektu jsou čtyři poznávací trasy, zpracované ve formě elektronických letáků a doplněné znalostními testy. Tyto letáky jsou zde volně přístupné ke stažení:

Putování v okolí Dolního Žandova

Putování v okolí Dmoulu

Putování v okolí Lázní Kynžvart

Putování v okolí Velké Hleďsebe a Valů

 

Touto cestou děkujeme všem partnerům za úspěšnou spolupráci na projektu, který byl velmi zajímavý a setkal se s velmi příznivým ohlasem u všech účastníků. Děti zúčastněných škol si odnesly hezké zážitky, poznaly okolí svých obcí a i pro dospělé byly vycházky přínosem s poznáním nových tras pro procházky se svými rodinami. 

 

Seznam méně známých pramenů

 • 1) Pramen Kyks - Tři Sekery, Pramen KZV P01
 • 2) Pramen Tři Sekery - vývěr u rybníka, Pramen KZV P02
 • 3) Pramen v Dolním Žandově, Pramen KZV P04
 • 4) Kyselka v Jedlové, Pramen KZV P05
 • 5) Pramen ve Staré Vodě, Pramen KZV P06
 • 6) Pramen v Drmoulu u potoka, Pramen KZV P07
 • 7) Pramen v Drmoulu - vývěr v lese - Panský vrch, Pramen KZV P08
 • 8) Studánka nad Velkou Hleďsebí, Pramen KZV P10
 • 9) Pramen Martinov, Pramen KZV P15

Spolupráce

 • - Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)
 • - MAS 21, o.p.s.
 • - Základní školy

Zapojení veřejnosti do projektu

 

V pátek 17. května 2013 se konalo závěrečné putování k pramenům v okolí Valů a Velké Hleďsebe

 

 

 

Ve čtvrtek 16. května se konalo putování ke Kynžvartským kyselkám

 

 

 

 

Dne 14. 5. 2013 se konal v sídle Mariánskolázeňska, o.p.s. třetí kulatý stůl

 

 

 

 

Dne 24. 4. 2013 se konalo putování v okolí obce Drmoul - ke kyselkám pod Panským vrchem

 

Dne 23. 4. 2013 se konalo první putování v okolí Dolního Žandova k prameni Radiovka

 

 

 

Dne 21. 3. 2013 se konal druhý kulatý stůl za účasti starostů obcí svazku, zástupců škol svazku a odborných průvodců. Výsledkem jednání bylo stanovení čtyř tras putování a termíny konání jednotlivých vycházek.

 

 

Dne 20. 9. 2012 se konal první kulatý stůl. Jednání se uskutečnilo na Obecním úřadě ve Třech Sekerách (z technických důvodů bylo jednání přesunuto ze sídla společnosti do prostorů zasedací místnosti na OÚ). Na tomto jednání byly prodiskutovány termíny a místa exkurzí po pramenech. 

 

                                                                                                                 

                                                                              

                                                                              

Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo první jednání na Obecním úřadě ve Vlkovicích, kde byl představen cíl a harmonogram projektu "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska".

Fotografie

Fotografie

 

Publicita projektu

 * * 

 

Projekt "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" podpořila Nadace OKD v programu Pro budoucnost.

 


    Nadace OKD

 

|