Vyhlašujeme soutěž "O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci"

09.10.2013 21:44

Mariánskolázeňsko, o.p.s. ve spolupráci s obcí Mähring (Bavorsko) vyhlašuje soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci, zhotovenou libovolnou technikou ručních prací. Fantazii meze neklademe, můžete dodávat výrobky z papíru, slámy, korálků, látky, suchých plodů, větviček, svíček - budeme se těšit na vaše ruční práce. 

 

SOUTĚŽ

„O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU

ČI DEKORACI (VÝROBEK)“

 

Mariánskolázeňsko, o.p.s. realizuje projekt: „Vánoční tradice v pohraničí“ podpořený dotací
z Dispozičního fondu Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
(reg. č. projektu: DF/CIL3/EGR/0232). V rámci tohoto projektu vyhlašujeme

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (např. vánoční ozdoby, betlémy, svícny atd.) vytvořené jakoukoli technikou ručních prací.

Do soutěže se mohou zapojit obyvatelé těchto obcí: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice a dále obyvatelé německé partnerské obce Mähring a také spolupracující německé obce Neualbenreuth, které obě leží v nedalekém Bavorsku.

Výrobky lze doručit do pondělí 18. 11. 2013 na obecní úřady výše uvedených obcí nebo do kanceláře Mariánskolázeňska, o.p.s. na adresu: Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery. Každá doručená vánoční ozdoba či dekorace musí být označena dle pravidel soutěže. Obdržené výrobky budou podle věku výrobce rozděleny do kategoriía vyhodnoceny  "mezinárodní" komisí, která vybere nejlepší výrobky. Pravidla soutěže obdržíte na obecním úřadě nebo si je můžete stáhnout z webových stránek viz. odkaz dole.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 22. listopadu 2013 od 16:00 hodin v kostele Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery a bude spojené s kulturním programem a pohoštěním.

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených ozdob a dekorací (výrobků) vytvořena výstava, která bude v prosinci putovat po výše uvedených obcích a bude přístupná veřejnosti.

Ve třetím týdnu v prosinci bude výstava slavnostně otevřena v obci Mähring (Bavorsko) a zde bude přístupná veřejnosti po dobu vánoční.

 

Pravidla pro hodnocení soutěže "O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)"

Vyhlašovatel soutěže:                       Mariánskolázeňsko, o.p.s.

                                                      IČ: 291 14 161

Spolupráce na soutěži:                     Obec Mähring - Bavorsko

                                                      partnerská obec projektu

Název soutěže:                                O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)

Předmět soutěže: soutěž spočívá ve výrobě a doručení vánoční ozdoby vytvořené jakoukoli technikou (např. ozdoby kreslené, slámové, patchworkové, paličkované, korálkové, vyšívané, vytvořené pomocí koláže atd.) anebo vánoční dekorace (výrobku) – např. betlémy, svícny apod. Výrobky by měly mít maximální rozměry 30 x 30 x 30 cm.

Kontaktní osoba vyhlašovatele:      

Jaroslava Peteříková, marianskolazensko.peterikova@seznam.cz, tel. 602 659 579

Michaela Jankovská,  marianskolazensko.hlinova@seznam.cz, tel. 725 052 310

Termín vyhlášení soutěže:             10. října 2013

Termín pro doručení výrobků:        do 18. listopadu 2013

Místo doručení výrobků:                 obecní / městské úřady výše uvedených obcí,

                                                   nebo kancelář Mariánskolázeňska, o.p.s.,

                                                   Tři Sekery 157 - Malá průmyslová zóna,

                                                   353 01 Tři Sekery   

Kategorie soutěžících:                    A: děti ve věku do 6 let

                                                   B: děti ve věku 7 - 8 let

                                                   C: děti ve věku 9 - 10 let

                                                   D: děti ve věku 11 – 14 let

                                                   E: osoby ve věku 15 let a více  

Každá ozdoba nebo dekorace (výrobek) doručená na jedno z výše uvedených míst musí být označena těmito údaji:

  • jméno, příjmení účastníka
  • kategorie soutěžícího (např. A, pokud je dítě ve věku do 6 let)
  • adresa
  • kontaktní telefon a/nebo e-mail

a musí být vložena do např. papírového obalu s označením:

Soutěž: O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)

 

Vyhodnocení:

Odborná porota bude sestavena ze zástupců obcí a občanů Mariánskolázeňska a ze zástupců obce partnerské obce Mähring. Porota bude mít lichý počet členů, minimální počet členů je stanoven na 5 členů.

Způsob hodnocení – obdržené výrobky budou rozděleny do kategorií podle věku. Jednotlivé věkové kategorie budou hodnoceny samostatně. Ozdoby a dekorace (výrobky) budou rozděleny dle jednotlivých kategorií a označeny příslušným symbolem:

  1. kategorie - děti do 6 let bude označena písmenem A a pořadovým číslem (tzn. např. A1, A2 …) 
  2. kategorie – děti ve věku 7 - 8 let bude označena písmenem B a pořadovým číslem (tzn. B1, B2 …)
  3. kategorie – děti ve věku 9 -10 let bude označena písmenem C a pořadovým číslem (tzn. C1, C2 …)
  4. kategorie – děti ve věku 11 – 14 let a bude označena písmenem D a pořadovým číslem (tzn. D1, D2 …)
  5. kategorie – osoby ve věku 15 let a více a bude označena písmenem E a pořadovým číslem (tzn. E1, E2 …)

Označené ozdoby a dekorace budou předloženy porotě. Ta do hodnotící tabulky zapíše, jakou ozdobu či dekoraci (výrobek) vždy z dané kategorie navrhuje na obsazení 1. místa, 2. místa a 3. místa. Po sečtení výsledků dojde k jejich zveřejnění a bude připraveno slavnostní vyhlášení. Na tomto vyhlášení dojde k vyhlášení třech nejhezčích ozdob či dekorací (výrobků) z každé kategorie a výherci obdrží drobné dárky.

Porota si vyhrazuje právo přidat další kategorie.

 

Pravidla vánoční soutěže si můžete stáhnout zde.

 

Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční v pátek 22. listopadu 2013 od 16:00 hodin v Kostele Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery, prostřednictvím e-mailové pozvánky nebo telefonicky a prostřednictvím partnerů soutěže.

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených výrobků vytvořena výstava, která bude putovat po obcích Svazku, bude umístěna také v obci Mähring a bude přístupná veřejnosti.

 

Těšíme se na Vaše výrobky !

 

Bližší informace naleznete na stránce projektu:  

https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/vanocni-tradice-v-pohranici/

 

          

 

Zpět