Vánoční tradice v pohraničí

 

Mariánskolázeňsko, o. p. s. získala finanční prostředky na realizaci projektu pod názvem "Vánoční tradice v pohraničí". Tento projekt podpořil Dispoziční fond přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.

Naše obecně prospěšná společnost úzce spolupracuje s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko, jehož činnost se mimo jiné zaměřuje na spolupráci příhraničních obcí na obou stranách státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Společně s bavorskými partnery bylo realizováno již několik projektů - například v oblasti kultury, vysazování zeleně i sportu. Při snaze rozvíjet tuto přeshraniční činnost vznikla myšlenka společné spolupráce při přípravě a oslavě vánoc - jednoho z nejoblíbenějších svátků. 

Toto téma poskytuje široké možnosti spolupráce v oblasti kultury - zvyků, tradic, volnočasových aktivit, umožní výměnu inspirací, nápadů a zkušeností. Čas strávený společnou přípravou projektu a jeho realizací přispěje k bližšímu vzájemnému poznání lidí, žijících na „druhé straně hranice“, kteří dlouhá léta neměli možnost vzájemné komunikace.

Sousedství těchto regionů skýtá jedinečnou možnost poznávání různých zvyků, typických pro zdejší obyvatele. Tyto kraje, z podstaty své geografické polohy chudé a často opomíjené, vyvinuly velmi kreativní a krásné zvyky, díky nimž si obyvatelé zpříjemňovali a zkrášlovali oblíbený čas vánoční. I přes pád železné opony je však rozvoj sousedských vztahů ostýchavý, pomalý, překážkou je jazyková bariéra – společná akce s tak oblíbeným tématem pomůže k rozvoji vzájemných vztahů všech věkových skupin.  

Program celého projektu je založen na spolupráci obou stran. Paralelně na obou stranách hranice bude vyhlášena soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci a výrobky budou sbírány na obecních úřadech. Následně proběhne označení dekorací a roztřídění do věkových kategorií. Bude ustanovena "mezinárodní" hodnotící komise, která vybere nejlepší výrobky. Slavnostní vyhlášení výsledků a zahájení výstavy proběhne opět ve společné realizaci a za doprovodného kulturního programu, v němž budou účinkovat žáci škol z obou států.  

Ze soutěžních dekorací od dětí i dospělých z obou regionů bude vytvořena výstava, která bude slavnostně zahájena na české i německé straně a poté bude putovat po členských obcích svazku. Bude spořádána přednáška na téma porovnání vánočních zvyků v krajích západních Čech a Bavorska.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím komunitní akce seznámit obyvatele příhraničních oblastí se zvyky, tradicemi a typickou vánoční kulturou komunit na druhé straně hranice a oslava doby adventní a vánoční.

Nástrojem realizace projektu je uspořádání soutěže v rukodělné výrobě vánočních dekorací, uspořádání slavnostního vyhlášení výsledků s kulturním programem, uspořádání přednášky na téma vánočních zvyků a vytvoření výstavy z dodaných výrobků.

Do projektu bude zapojena laická i odborná veřejnost z obou stran hranice.

 

Dne 17. 12. 2013 byla slavnostně zahájena vánoční výstava v Mähringu / Bavorsko, v základní škole Grosskonreuth:

Tisková zpráva z otevření výstavy v Mähringu 17. 12. 2013

Pressebericht zur Eröffnung der Ausstelung in Mähring am 17. 12. 2013

 

Einladung_Ausstellung_17_12_2013
Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy v Mähringu - 17_12_2013
 

 Starobylé vánoční recepty ke stažení:

Díl první

Díl druhý

Díl třetí

Díl čtvrtý - Štědrovečerní kuba

 

Alte Egerer Weihnachtsrezepte zum Download:

Weihnachtsrezepte_1.pdf

Weihnachtsrezepte_2.pdf

Weihnachtsrezepte_3.pdf

Weihnachtsrezepte_4.pdf

 

Tisková zpráva k přednášce o vánočních tradicích, která se konala dne 5. 12. 2013 

Pressebericht zum Vortrag über Weihnachtstraditionen, der am 5. 12. 2013 stattgefunden hat.

 

 

Termíny putovní výstavy vánočních ozdob a dekorací

Výsledky vánoční soutěže (22. listopadu 2013)

Několik fotografií ze slavnostního vyhlášení dne 22. listopadu 2013 v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách:

 

Pressebericht zum Projekt (24. 11. 2013)

Tisková zpráva k projektu (24. 11. 2013)

Einladung zum Weihnachtserzaehlen am 5. Dezember 2013 in Dolní Žandov

Pozvánka na vánoční besedu dne 5. prosince v Dolním Žandově
 

 

Einladung zur Preisverleihung am 22. 11. 2013 in der Kirche Drei Hacken 

Pozvánka na vyhlášení výsledků vánoční soutěže a zahájení putovní výstavy dne 22. 11. 2013 v kostele ve Třech Sekerách 

 

Vyhlášení soutěže _"O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci" (10 října 2013)

Pravidla soutěže "O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (10. října 2013)

 

Wettbewerb "Der schönste Weihnachtsschmuck oder Dekoration" - Ausruf (10. Oktober 2013)

Weihnachtswettbewerb "Der schönste Weihnachtsschmuck oder Dekoration" - Regeln (10. Oktober 2013)
 

 

    

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Investice do Vaší budoucnosti

 

Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Investition in Ihre Zukunft