Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která byla založena na jaře roku 2011 Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko za účelem  realizace projektů s důrazem zejména na komunitní a partnerské aktivity v regionu. Účast široké veřejnosti na projektech směřujících k posílení místní sounáležitosti je základním předpokladem rozvoje Mariánskolázeňska. Území bývalých Sudet, kde se Mariánskolázeňsko nachází, je stále postiženo dopady téměř kompletní výměny obyvatelstva, která nastala po druhé světové válce. Bez zapojení obyvatel by byl rozvoj Mariánskolázeňska omezený.

Proto se naše organizace snaží ve spolupráci s aktivními partnery v území a na základě řešení konkrétních projektů odstranit tento dlouhodobý handicap. Využíváme k tomu unikátní přírodní podmínky okolí lázeňského města Mariánské Lázně, blízkost bavorských sousedů a také zázemí a zkušenosti zakladatele, Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko.

Přirozenou součástí naší práce je i networking - spojování partnerů s podobnými zájmy.

Aktuality

Mariánskolázeňsko hledá nového spolupracovníka

31.01.2013 09:10
Obecně prospěšná společnost Mariánskolázeňsko o.p.s. byla založena Dobrovolným svazkem obcí...

Nový web společnosti

31.12.2012 13:59
Mariánskolázeňsko, o.p.s. spustilo k 31.12.2012 nový web na základě předdefinované šablony...

Den železnice

28.09.2012 13:50
V pátek 28. září proběhly oslavy Dne železnice. Za přímé účasti města Lázně Kynžvart, obcí...

Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska

26.06.2012 13:49
Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo první jednání na Obecním úřadě ve Vlkovicích, kde byl představen...

Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony

29.05.2012 13:48
Čtvrtý kulatý stůl se uskutečnil 29. 5. 2012 od 13:00 na MÚ v Lázních Kynžvart Pozvánka ke...

Partnerství pro stezku železné opony - třetí kulatý stůl

01.05.2012 13:47
Třetí kulatý stůl projektu Partnerství pro stezku železné opony se uskutečnil 15. 5. 2012 od...

Partnerství pro stezku železné opony - druhý kulatý stůl

02.04.2012 13:37
Druhý kulatý stůl k projektu partnerství pro stezku železné opony se uskutečnil dne 2. 4. 2012 od...

Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici - II. ročník - výsledky

26.03.2012 13:44
Dne 26. 3. 2012 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů, 1 zástupce partnera a...

Výstava Neziskového sektoru v karlovarském kraji - ANNA KK o.s

14.03.2012 13:36
Výstava Neziskového sektoru v karlovarském kraji - ANNA KK o.s

Soutěž o nejhezčí velikonoční pohlednici - vyhlášení

25.01.2012 13:31
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní...

Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony - kulatý stůl

26.10.2011 13:29
Úvodní kulatý stůl v rámci projektu "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony" se...

Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje

17.09.2011 13:22
Mariánskolázeňsko, o.p.s. se stalo 17. 9. 2011 členem Asociace nestátních neziskových aktivit...

Kontrasty Mariánskolázeňska – fotografické mapování světlých a temných míst regionu

27.07.2011 13:18
Mariánskolázeňsko podalo dne 27. 7. 2011 svoji historicky druhou žádost o podporu. Jednalo se o...

Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony

27.05.2011 10:15
Celkem patnáct žádostí o grant letos uspělo v grantovém řízení Nadace Partnerství a Nadace České...

Jednání zakladatele

27.04.2011 10:14
Dne 27. 4. 2011 proběhlo jednání zakladatele, správní a dozorčí rady s cílem uvést do souladu...

Mariánskolázeňsko, o.p.s. je členem asociace nevládních neziskových aktivit
Karlovarského kraje ANNA KK, o.s.