Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která byla založena na jaře roku 2011 Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko za účelem  realizace projektů s důrazem zejména na komunitní a partnerské aktivity v regionu. Účast široké veřejnosti na projektech směřujících k posílení místní sounáležitosti je základním předpokladem rozvoje Mariánskolázeňska. Území bývalých Sudet, kde se Mariánskolázeňsko nachází, je stále postiženo dopady téměř kompletní výměny obyvatelstva, která nastala po druhé světové válce. Bez zapojení obyvatel by byl rozvoj Mariánskolázeňska omezený.

Proto se naše organizace snaží ve spolupráci s aktivními partnery v území a na základě řešení konkrétních projektů odstranit tento dlouhodobý handicap. Využíváme k tomu unikátní přírodní podmínky okolí lázeňského města Mariánské Lázně, blízkost bavorských sousedů a také zázemí a zkušenosti zakladatele, Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko.

Přirozenou součástí naší práce je i networking - spojování partnerů s podobnými zájmy.

Aktuality

Tisková zpráva k soutěži: "O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční výrobek (dekoraci)"

29.03.2013 12:23
V únoru byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko...

Tisková zpráva z druhého kulatého stolu Putování po méně známých pramenech

26.03.2013 09:21
Realizace projektu „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“, schváleného správní...

Tisková zpráva k projektu "Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska" (8. 3. 2013)

12.03.2013 09:42
Dne 26. 4. 2012 rozhodla Správní rada Nadace OKD o schválení projektu „Putování po méně známých...

Soutěž "O nejhezčí velikonoční pohlednici a o nejhezčí velikonoční dekoraci (výrobek)"

08.03.2013 13:07
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující...

Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska - 2. kulatý stůl

07.03.2013 21:51
dovoluje si Vás pozvat na 2. kulatý stůl na téma Putování po méně známých pramenech...

Mariánskolázeňsko, o.p.s. vyhlašuje třetí ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční pohlednici a nejhezčí velikonoční dekoraci (výrobek)“

27.02.2013 09:50
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující...

Proběhla valná hromada ANNA KK, o.s.

10.02.2013 19:51
V Karlových Varech proběhla 9. 2. 2013 na krajském úřadu Valná hromada Asociace nevládních...

Mariánskolázeňsko hledá nového spolupracovníka

31.01.2013 09:10
Obecně prospěšná společnost Mariánskolázeňsko o.p.s. byla založena Dobrovolným svazkem obcí...

Nový web společnosti

31.12.2012 13:59
Mariánskolázeňsko, o.p.s. spustilo k 31.12.2012 nový web na základě předdefinované šablony...

Den železnice

28.09.2012 13:50
V pátek 28. září proběhly oslavy Dne železnice. Za přímé účasti města Lázně Kynžvart, obcí...

Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska

26.06.2012 13:49
Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo první jednání na Obecním úřadě ve Vlkovicích, kde byl představen...

Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony

29.05.2012 13:48
Čtvrtý kulatý stůl se uskutečnil 29. 5. 2012 od 13:00 na MÚ v Lázních Kynžvart Pozvánka ke...

Partnerství pro stezku železné opony - třetí kulatý stůl

01.05.2012 13:47
Třetí kulatý stůl projektu Partnerství pro stezku železné opony se uskutečnil 15. 5. 2012 od...

Partnerství pro stezku železné opony - druhý kulatý stůl

02.04.2012 13:37
Druhý kulatý stůl k projektu partnerství pro stezku železné opony se uskutečnil dne 2. 4. 2012 od...

Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici - II. ročník - výsledky

26.03.2012 13:44
Dne 26. 3. 2012 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů, 1 zástupce partnera a...

Mariánskolázeňsko, o.p.s. je členem asociace nevládních neziskových aktivit
Karlovarského kraje ANNA KK, o.s.