Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

 
Mariánskolázeňsko, o.p.s. připravilo společně s obcí Tři Sekery malý projekt, ve kterém bude opravena socha sv. Jana Nepomuckého v obci Tři Sekery, která se nachází v blízkosti kostela 14. svatých pomocníků v nouzi. 
 
Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1765. Je jednou ze dvou soch nacházejících se v obci. Má několik významů – pro věřící obyvatele je určitým symbolem, dále je jedním z turistických cílů a v neposlední řadě je důležitým prvkem veřejného prostranství kolem opraveného a hojně využívaného kostela. 
 
Sv. Jan Nepomucký je patronem Čech, lodníků, vorařů, mlynářů a právníků, symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti. Uctíván byl i jako ochránce před povodněmi a strážce mostů.
 
V rámci projektu budou provedeny udržovací a obnovovací práce na uvedené soše. Jedná se o čištění povrchu, doplnění kovářských prvků, dolepení poškozených částí sochy a kompletní přesazení na nový betonový základ. Dále bude provedena úprava okolí sochy – vyrovnání okolního terénu, položení kamenů a výsadba květin. Do realizace projektu bude zapojena veřejnost a další partneři. 
Socha se nachází u kostela, který byl v letech 2010 -2011 kompletně zrekonstruován. Celoročně se v něm pořádají koncerty, výstavy, přednášky a podobné akce pro širokou veřejnost. Především místní občané i děti (v blízkosti sochy je základní a mateřská škola) projevili velký zájem o obnovu a přislíbili obci pomoc při samotné realizaci. 
Obec si je vědoma neocenitelné hodnoty uvedené památky, proto by tímto projektem ráda přispěla ke zlepšení jejího stavu a zachování i pro další generace.
 
Práce na obnově sochy a prostranství budou probíhat během července, na měsíc srpen je plánováno slavnostní odhalení obnovené sochy.
 
- - -
 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. vydává čtvrtletník, ve kterém informuje o zajímavých projektech, které se snaží o záchranu a obnovu památek v České republice. Tento institut pořádá také konference, kterou jsou zdrojem inspirace a prostorem k výměně zkušeností, informuje o programech, které umožňují 
Udržení historického povědomí, identity, zpřístupňování kulturního odkazu jsou aktivity, které jsou nezbytné pro pozitivní budoucnost.
 
V čísle Zima/2014 byla ve fotoreportáži "Co se podařilo neziskovým organizacím" také fotografie opravené sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Tři Sekery 
(strana 17):
 
 
---
 
V sobotu 2. srpna byla opravená socha sv. Jana Nepomuckého slavnostně odhalena. Přinášíme tiskovou zprávu a několik fotografií:
 
 
 
 
Pozvánku na slavnostní odhalení obnovené sochy (sobota 2. srpna 2014) naleznete zde
 
- - - 
 
Úprava prostranství u sochy sv. Jana Nepomuckého proběhla v pátek 18. 7. 2014, zde přinášíme několik fotografií a tiskovou zprávu:
 
 
Pozvánku na komunitní akci - společnou úpravu prostranství kolem sochy naleznete zde.
 
 
 
 - - - 
 
 
Projekt podpořila Nadace Via v programu Fond kulturního dědictví - "Záchrana drobných památek místního významu".
 
 
 
Několik fotografií sochy sv. Jana Nepomuckého před obnovou (jaro 2014):
 
 
 
 
Projekt Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého podpořila Nadace Via v programu Fond kultrního dědictví "Záchrana drobných památek místního významu"