Výstava - José Agüeras

 
V galerii Městského divadla Mariánské Lázně bude 10. března 2015 slavnostně otevřena výstava José Agüerase pod názvem "Realita a abstrakce".
 
Během komunitních akcí s našimi bavorskými sousedy navázalo Mariánskolázeňsko, o.p.s. mnoho kontaktů a mimo jiné jsme se seznámili s autorem výstavy, panem José Agüerasem, žijícím v nedalekém Neualbenreuthu. Tento velmi aktivní člověk, hudební historik, se mimo jiné podílel na vystoupení mariánskolázeňských souborů (Cantilo v.i.p., Smyčcový kvartet, žáci ZUŠ) v krásném prostředí Sengerhofu v obci Neualbenreuth. 
Pan José Agüeras již dlouhá léta maluje obrazy. Ve splupráci s Městským divadlem Mariánské Lázně se Mariánskolázeňsko, o.p.s. podílí na přípravě výstavy jeho obrazů pod názvem "Realita a abstrakce". Výstava se bude konat v době od 10.3.2015 do 13.4.2015. Mimo vernisáže, která se koná 10. března od 17 hodin v galerii Městského divadla, můžete výstavu navštívit během pravidelných individuálních prohlídek výstav, které se konají 24. a 31. března 20015, vždy od 14 do 17 hodin.
 
 
 

José Agüeras Fermoso   

 
Poznámky, myšlenky
 
Dříve, dlouhá léta jsem maloval věcně, realisticky, nyní maluji téměř výhradně abstraktně. Proč je tomu tak? Zcela jednoduše, při malování jsem perfekcionista a brzy mi bylo jasné, že fotoaparát přírodu zobrazí podstatně věrněji než to mohu udělat já nebo jiný malíř, takže jsem se pokusil malovat abstraktně, aniž bych zcela vzdal realismus.
Mé abstraktní obrazy ukazují vždy jistou vazbu na skutečnost, a sice díky použití geometrických, barevných struktur.
Označuji své obrazy jako hru barvy s formami, a jistě jsou odrazem mého psychického rozpoložení, takže mohou zprostředkovat radost, údiv, také smutek nebo dokonce zlost, ať rozhodne divák!
Bráním se komentovat své obrazy, protože jsem toho názoru, že umělecké dílo nesmí a nemá být objasňováno či vysvětlováno.
Umělecké dílo, ať je to obraz nebo socha, hudební dílo nebo báseň, musí samo oslovit diváka či posluchače. Nepodaří-li se to, není to umělecké dílo. A to platí obzvláště v malbě u děl, která nejsou realistická. Jakmile umělec umístí pod své dílo „vysvětlení“, vnutí divákům svůj vlastní názor, a to odmítám. Je to divák, který má dílo interpretovat.
 
 
Životopis
Narozen ve městě Valladolid, severní Španělsko, roku 1937 jako potomek šlechtické rodiny (hrabství von Eyre)
Roku 1954 maturita a začátek studia na univerzitě v Madridu
Od roku člen umělecké akademie „Sociedad de autoresespanoles“
Od roku 1962 žije v Německu, ve Freiburgu se oženil s paní Ilse Gäeng, s níž má 3 děti
Od roku 1972 německé státní občanství
Přesídlení do Berlína, od roku 2003 bydli v Neualbenreuthu
Výstavy v Madridu, Barceloně, Berlíně a „Sibyllenbadu“ v Neualbenreuthu.
Knižní publikace: Eseje „Myšlenky o tom či onom“, Neualbenreutská kniha hub, vědeckofantastický román „Gayaneh“