Rekonstrukce areálu Viktoria

Společnost Mariánskolázeňsko, o.p.s., je partnerem projektu rekonstrukce sportovního Areálu Viktoria v Mariánských Lázních. Partneři projektu se pravidelně scházejí, vzájemně se informují o činnostech v rámci udržitelnosti projektu a projednávají aktivity ohledně propagace a publicity projektu.
 
Název projektu: Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské Lázně, II. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00631
Příjemce dotace/investor: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
Celkové výdaje: cca 16,5 mil. Kč vč. DPH
Zhotovitel: ALGON a.s., IČ: 28420403
Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci: 14. 11. 2011
Výše přiznané dotace: 12.157.125,00 Kč
 
 
Fotogalerie