Kniha Židovský hřbitov v Drmoulu

 
 
Žadatel: Městské muzeum Mariánské Lázně
Název projektu: Židovský hřbitov v Drmoulu
Číslo projektu: 5-16-6492
Poskytovatel finančního příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti
Termín realizace: 01. 07. 2016 - 31. 05. 2017
Rozpočtované náklady: 500.700,- Kč
Výše finančního příspěvku: 200.000,- Kč
 
Městské muzeum Mariánské Lázně připravilo projekt vydání knihy "Židovský hřbitov v Drmoulu", na jehož realizaci podalo žádost o příspěvek do Česko-německého fondu budoucnosti.
Mariánskolázeňsko, o.p.s. se podílelo na přípravě a zpracování žádosti, která byla úspěšně schválena a od 30. 06. 2016 probíhá realizace tohoto projektu.
Cílem projektu je vydání knihy s kompletním soupisem židovských náhrobků na hřbitově v obci Drmoul. Kniha bude obsahovat popis náhrobků v českém, německém a hebrejském jazyce současně s fotografií dotyčného náhrobku.
S ohledem na velký rozsah při kompletním zpracování do tištěné formy bude zpracováno ca. 200 stran nejzajímavějšího obsahu a zbývající část textového a fotografického obsahu bude na vloženém CD/DVD.
Židovský hřbitov je umístěn na tzv. Panském vrchu u obce Drmoul. Je to lesní hřbitov s náhrobky barokního a klasického typu. Poprvé byl hřbitov zaznamenán na mapě chodovoplánského panství v roce 1676. Odborníky je uznáván jako velice cenný, částečně zachovalý s klasicistními a žulovými náhrobky. Nejstarší náhrobek je poznán z roku 1656. Původně hřbitov čítal 690 náhrobků, v současné době se jich dochovalo cca 240.
 
Výstup projektu - vícejazyčná kniha soupisu náhrobků židovského hřbitova v Drmoulu, tedy z historicky cenného místa, svým významem přesahuje hranice regionu a svojí úplností a komplexností bude unikátním počinem. Na vzniku publikace se po dobu několika let podíleli zástupce z České republiky i Německa. Jejich práce probíhala systematicky řadu let, všechny shromážděné dokumenty mají mimořádnou dokumentační hodnotu a jejich publikování bude přínosem k upevnění vzájemných vztahů a vyvrcholením předchozího úsilí.
 
Dne 25. června 2017 se od 14:00 hodin koná slavnostní představení knihy veřejnosti přímo na židovském hřbitově u obce Drmoul za účasti významných hostů. 
 
 
 
 
Projekt "Židovský hřbitov v Drmoulu" je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.