Projekt "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony"

Cílem projektu je vytvoření partnerství pro Stezku železné opony na Mariánskolázeňsku prostřednictvím řešení prvního společného tématu - soupisu cyklodostupných atraktivit regionu Mariánskolázeňska. Zvolené téma bylo zvoleno po konzultaci s odborníky na území Karlovarského kraje a také s ohledem na to, že trasa Stezky železné opony procházející územím Mariánskolázeňska není ještě přesně stanovena. Je však jisté, že bude procházet Mariánskolázeňskem nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
~
Po konzultaci s odborníky na cyklodopravu na území Karlovarského kraje jsme vytipovali společné téma, které by mohlo přispět k dlouhodobé spolupráci na budování Green Belt. Tímto tématem je vytvoření soupisu cyklodostupných atraktivit regionu. Na toto téma je možné na základě vytvořeného partnerství pokračovat ve spolupráci na návrhu trasy. Je však třeba přiznat, že definici návrhu trasy nelze zcela ovlivnit bez dalších subjektů mimo region. Proto se tento projekt soustředí pouze na výše zmíněný soupis cyklodostupných atraktivit regionu, jak na první krok vytvoření partnerství pro Stezku železné opony.

 

Publicita projektu

Čtvrtý kulatý stůl (29. 5. 2012)

Slatina

Slatina

Slatina

 Slatina

 

 

Třetí kulatý stůl (15. 5. 2012)

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

 

Druhý kulatý stůl (2. 4. 2012)

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

 

První kulatý stůl (26. 10. 2011)

 

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

Slatina

 

Projekt "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony" podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Greenways, jehož generálním partnerem je Nadace České spořitelny.

   

| Nadace Partnerství | | Nadace České spořitelny |