Letní školička pro předškoláky - 2021

   

Epidemie onemocnění COVID-19 a opatření uzavření škol je bezprecedentní situaci s dopadem na stovky milionů dětí, žáků a studentů.  Uzavření mateřských škol mělo dopad i pro předškoláky. Děti ztratily přístup k prostředí, které je pro ně bezpečné a pečující.  Namísto toho zůstávaly v domácích podmínkách, které byly primárně odvozeny od možností svých rodičů. Duševní pohoda dětí může být negativně ovlivněna izolací.  V době pandemie COVID-19, kdy školky byly z důvodu vládního nařízení zavřené, se předškoláci nemohli  správně rozvíjet a chyběl jim sociální kontakt. Děti ztrácely potřebu něco zvládnout, vytvořit a potvrdit tak své kvality. Předškolní rok je pro každého předškoláčka důležitým obdobím přípravy na život ve společnosti. Realizací projektu Letní školička pro předškoláky chceme tzv.  "dohonit čas" v tomto pandemickém období a ulehčit dětem vstup do první třídy. 

Číslo projektové žádosti: 10-21-11878 
Datum schválení projektu: 26.5.2021 
Výše příspěvku: do 94 320 CZK
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
 

Vážení a milí rodiče.

Jak už jsme Vám říkali, jsme rádi, že jste se zúčastnili našeho projektu Společně do školy.

Nabízíme Vám možnost účasti pro Vašeho potomka na Letní školičce pro předškoláky.

 

Termín školičky:     I. turnus: od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021

                           II. turnus: od  9. 8. 2021 do 13. 8. 2021

 

Místo realizace: Základní škola Drmoul, vždy od 8:00 do 16:00 hod.

Každý den bude dopoledne probíhat část, která bude přípravou na školu. Odpolední aktivity budou souviset s dopoledním programem. Během celého dne bude dětem zajištěna strava a pitný režim.

Vy svého potomka ráno mezi 7:45 hod až 8:00 hod dopravíte do školy do Drmoulu a odpoledne si ho v 16:00 hod vyzvednete. My se Vám o něj během dne postaráme.

Během týdne si děti vyzkouší činnosti ve skupinách i jednotlivě, během dopoledne si na chvíli zahrají na školu, do které během krátké chvíle většina nastoupí, odpoledne nebude chybět spousta zábavy, vyrábění, neobvyklé poznávání, hry a pohyb. Celou dobu bude zajištěný kvalifikovaný pedagogický dozor. Obědy budou zajištěné v místě konání aktivity.

Do každého turnusu jsme schopni přijmout pouze 15 dětí. Proto neváhejte s přihlášením. Přihláška je v příloze tohoto emailu. Stačí jí vyplnit a zastat na tento email.  Cena za týdenní turnus je 1 200 Kč, které budou využity na celodenní stravování a pitný režim a výdaje spojené s realizací Letní školičky.  Částka bude splatná k 30. 6. 2021 na účet, který Vám zašleme s potvrzením Vaší přihlášky.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. 

Tisková zpráva - I. turnus ke stažení zde.

Tisková zpráva - II. turnus ke stažení zde.

Fotogalérie zde.

 

Letní školička pro předškoláky - 2020

Rozhodli jsme se uspořádat v rámci projektu MAP II. a spolupráce s dobrovolným svazkem obcí pro budoucí školáky týdenní příměstský tábor, ve kterém by proběhla intenzivní příprava na vstup do školy. Všechny strany souhlasily, nic nebránilo tomu tábor uskutečnit. Nabízela se otázka – KDE? Zázemí pro tábor a prostory (velice příjemné a funkční) rychle a zcela upřímně nabídla paní ředitelka ZŠ a MŠ Drmoul, Mgr. Vladislava Chalupková. Byla to dobrá volba! V pondělí 20. 7. 2020 se poprvé sešlo v 8:00 hodin před školou 15 malých účastníků, aby společně se svými lektory strávili krásný týden. Děti si hravou formou procvičily sluchové vnímání, rozvoj řeči a komunikaci, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorové vnímání a motoriku. Bylo postaráno o náležitý pitný režim, svačinky a úžasné obědy na místním hřišti – děkujeme tímto jménem všech strávníků rodině Rothových. Další poděkování patří všem pedagogům (Mgr. Janě Klečkové, Mgr. Haně Vithové, Janě Lukáškové, Bc. Lence Kysilkové, Mgr. Heleně Kozicové Kávové, Mgr. Ivetě Beckové, Mgr. Olze Lukašákové, Mgr. Markétě Gersdorfové (jedné z iniciátorek akce a vedoucí odpoledních činností) a realizačnímu týmu MAP II (Mgr. Janě Čížkové – vedoucí manažerce a hlavní iniciátorce celého projektu, Lucii Jungové – za technické a organizační zabezpečení, PaedDr. Aleně Hálové – manažerce MAP II a též supervizorce a speciální pedagožce). Závěrečné rozloučení bylo v pravdě tábornické – u ohýnku a s „buřty“. Druhý turnus se konal na stejném místě, ale s jinými 15 dětmi od 17. 8. 2020.