Letní školička pro předškoláky

Rozhodli jsme se uspořádat v rámci projektu MAP II. a spolupráce s dobrovolným svazkem obcí pro budoucí školáky týdenní příměstský tábor, ve kterém by proběhla intenzivní příprava na vstup do školy. Všechny strany souhlasily, nic nebránilo tomu tábor uskutečnit. Nabízela se otázka – KDE? Zázemí pro tábor a prostory (velice příjemné a funkční) rychle a zcela upřímně nabídla paní ředitelka ZŠ a MŠ Drmoul, Mgr. Vladislava Chalupková. Byla to dobrá volba! V pondělí 20. 7. 2020 se poprvé sešlo v 8:00 hodin před školou 15 malých účastníků, aby společně se svými lektory strávili krásný týden. Děti si hravou formou procvičily sluchové vnímání, rozvoj řeči a komunikaci, grafomotoriku, zrakové vnímání, prostorové vnímání a motoriku. Bylo postaráno o náležitý pitný režim, svačinky a úžasné obědy na místním hřišti – děkujeme tímto jménem všech strávníků rodině Rothových. Další poděkování patří všem pedagogům (Mgr. Janě Klečkové, Mgr. Haně Vithové, Janě Lukáškové, Bc. Lence Kysilkové, Mgr. Heleně Kozicové Kávové, Mgr. Ivetě Beckové, Mgr. Olze Lukašákové, Mgr. Markétě Gersdorfové (jedné z iniciátorek akce a vedoucí odpoledních činností) a realizačnímu týmu MAP II (Mgr. Janě Čížkové – vedoucí manažerce a hlavní iniciátorce celého projektu, Lucii Jungové – za technické a organizační zabezpečení, PaedDr. Aleně Hálové – manažerce MAP II a též supervizorce a speciální pedagožce). Závěrečné rozloučení bylo v pravdě tábornické – u ohýnku a s „buřty“. Druhý turnus se konal na stejném místě, ale s jinými 15 dětmi od 17. 8. 2020.