Soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek IV. ročník

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlašují 4. ročník Soutěže o nejhezčí velikonoční výrobek vytvořený jakoukoli technikou (např. kreslení, slámová technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd.), může se jednat např. o kraslice, pomlázky, velikonoční ozdoby, ubrusy atd.

Mariánskolázeňsko je vymezeno správními územími výše uvedených obcí.

 

Termín vyhlášení soutěže:                27. 1. 2014

Termín pro doručení výrobku:     do 4. 4. 2014

Místo doručení výrobku:                   Obecní úřady výše uvedených obcí sdružených do Svazku, 

                                                     kancelář Svazku (Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery)

Kategorie soutěžících:                       A: děti ve věku do 6 let

                                                      B: děti ve věku 7-8 lel 

                                                      C: děti ve věku 9-10 let

                                                      D: děti ve věku 11 – 14 let

                                                      E: osoby ve věku 15 let a více   

 

Každý výrobek doručený na jedno z výše uvedených míst musí být označen těmito údaji:

  • jméno, příjmení účastníka
  • věk výrobce
  • adresa
  • kontaktní e-mail nebo telefon

a musí být vložen do např. papírového obalu s označením:  Soutěž: „O nejhezčí velikonoční výrobek“.

 

Doručené výrobky budou vyhodnoceny porotou sestavenou z pedagogů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je členská obec Svazku, zástupců obcí a zástupců veřejnosti.
Jednotlivé kategorie budou hodnoceny samostatně a v každé kategorii budou odměněna první tři místa. Hodnocení bude probíhat dle pravidel, která jsou ke stažení na www.marianskolazensko.net a souběžně na www.marianskolazensko.org

 

Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční dne 10. 4. 2014 od 16:00 hodin v Kulturním domě v obci Stará Voda, a budou odměněni drobnými dárky.

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených výrobků vytvořena výstava, která bude putovat po obcích Svazku a bude přístupná veřejnosti.
 

 

Pravidla soutěže naleznete zde: Velikonoční_soutež - pravidla_2014

Plakát - pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a zahájení putovní výstavy: plakát

 

Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků a zahájení putovní výstavy: 

 

Tisková zpráva z 16. 4. 2014: zde

Vyhodnocení 4. ročníku soutěže: zde