Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici - II. ročník

Celá tisková zpráva ke stažení

Dne 26. 3. 2012 se sešla sedmičlenná hodnotící komise složená z 5 pedagogů, 1 zástupce partnera a 1 dobrovolníka z řad laické veřejnosti. Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice byly originální a krásné. Komise vybírala z pohlednic ručně kreslených, vytvořených nalepením různých obrázků, vyškrabaných z nabarveného podkladu, sestavených pomocí ruční koláže ale také pomocí počítače a fotografií, keramické hlíny a mnoha dalších technik. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 4. 4. 2012 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu v obci Drmoul.
~
Prostory zdobily nejen všechny soutěžní pohlednice, ale také velikonoční výstava ručních prací, která zahrnovala výrobky vytvořené žáky Základní školy a Mateřské školy Drmoul a také šikovnými členkami drmoulského Klubu žen. Slavnostní vyhodnocení bylo zahájeno vystoupením dětského sboru „Pohádková flétna“ ze Staré Vody, který pod vedením pana Mgr. Martina Vlasáka zahrál a zazpíval několik pěkných písniček. Děti svým výkonem nadchly všechny přítomné a sklidily velký potlesk.
~
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlásil druhý ročník soutěže o nejhezčí velikonoční pohlednici vytvořenou jakoukoli technikou (např. pohlednice kreslené, slámové, patchworkové, paličkové, vyšívané, vytvořené pomocí koláže, fotografie atd.)

Soutěžní velikonoční pohlednice měli možnost zájemci dokládat od 30. 1. 2012 do 20. 3. 2012 spolu s kontaktními údaji na obecní úřady.

Pravidla a Plakát

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice

Velikonoční pohlednice