Šablony II - školy v ORP Mariánské Lázně

 
 

Výzva č. 02_18_063

Počet zapojených subjektů do ŠABLON II v území

počet                    subjektů                             částka                   žáků     

Mateřské školy         16                       6 401 508 Kč                   740

Základní školy          11                       7 856 849 Kč                 1 969          

Školní družiny            9                       1 830 318 Kč                     522

ZUŠ                              1                      1 667 316 Kč                      871

SVČ                              1                        803 416 Kč                       558

CELKEM                                          18 595 527 Kč                    4 660          

 

Čerpání podle oblastí podpory

Personální šablony                         3 777 840 Kč                       20,32%

Vzdělávání PP                                1 321 120 Kč                         7,10%

Spolupráce pedagogů                    1 477 950 Kč                         7,95%

ICT technika                                 3 747 010 Kč                       20,16%

Klub pro žáky a doučování             3 718 281 Kč                         20,00%

Projektové dny                             3 174 894 Kč                         17,07%

Komunitní setkávání                      1 378 432 Kč                           7,41%

ČERPÁNÍ PODLE ZŘIZOVATELŮ ŠKOL

Obec                                    počet subjektů čerpaná částka

Město Mariánské Lázně                10         9 892 463 Kč       tj. 53,2%

Velká Hleďsebe                             3         1 743 131 Kč      

Lázně Kynžvart                              1        1 183 383 Kč

Dolní Žandov                                 1        1 271 526 Kč

Trstěnice                                       1          369 406 Kč

Stará Voda                                     1          331 805 Kč

Tři Sekery                                      1            908 292 Kč

Drmoul                                          1       1 065 048 Kč 

Soukromé školy                              2        1 283 794 Kč

Karlovarský kraj                              1         546 679 Kč

Dotace bude poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dle zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a bude označena účelovým znakem 33063.

 1. MŠMT→ kraj/Magistrát hl. m. Prahy → (obec/městská část)→ škola
 2. MŠMT→ soukromá a církevní škola
 3. MŠMT→ školy zřizované MŠMT

1 zálohová platba – 100% celkových výdajů projektu - do 30 pracovních dnů po vydání právního aktu, nejdříve 60 dnů před zahájením realizace projektu

Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – DVPP

 1. Čtenářská gramotnost                 33                          
 2. Matematická gramotnost             35
 3. Cizí jazyky                                 20
 4. Osobnostně sociální rozvoj          77
 5. Inkluze                                     15
 6. Kariérové vzdělávání                    3
 7. Polytechnické vzdělávání            37
 8. ICT                                          89
 9. Projektová výuka                       19
 10. Kulturní povědomí a vyjádření      2

Přehled čerpání podle zvolených jednotek

Personální šablony         1 047 jednotek, tj. cca 105 plných měsíčních úvazků      

Počet vzdělávání             457 jednotek, tj. 3 656 hodin školení

Školní klub                     108 jednotek, tj. 1 728 setkání v klubu v délce 90 minut

Doučování                     201 jednotek, tj. 3 216 hodin podpory žákům ohroženým školním neúspěchem

Projektové dny ve škole  288 jednotek

Projektový den mimo školu 294 jednotek

Komunitní setkání s rodiči a veřejností  290 jednotek

Využití ICT ve vzdělávání

Do škol v ORP Mariánské Lázně bude pořízeno prostřednictvím Šablon II

230 notebooků (tabletů)

Vstup do projektu

1.9.2018        MŠ Skalníkova, MŠ Pramínek, ZUŠ

1.1.2019        MŠ Vora, Křižíkova, Hlavní, Třešňovka

                     MŠ VH, MŠ Stará Voda, ZŠ+MŠ Tři Sekery

1.2.2019        MŠ+ZŠ Drmoul

1.4.2019        ZŠ Vítězství

1.8.2019        ZŠ JIH, LMŠ+ZŠ Čtyřlístek, ZŠ Velká HleĎsebe, 

                    MŠ+ZŠ Lázně Kynžvart

1.9.2019       ZŠ Úšovice, MDDM, MŠ Klimentov, MŠ+ZŠ LLLK, MŠ Trstěnice, 

                    MŠ+ZŠ Dolní Žandov