Letní kempy

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

 

Výzva MŠMT (Č.j.:MSMT-8385/2021-1)

LETNÍ KEMPY na Mariánskolázeňku 2021

Věcné zaměření Výzvy:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

 

Termín realizace: v období od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Letní kemp realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5

kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech

                                                                                                                  

 

Zájem pedagogů byl velký a předčil naše očekávání. Z 11 škol z území Mariánskolázeňska se přihlásilo 10 z nich a každá škola chce uspořádat 1 – 5 turnusů se zapojením samotných pedagogů. Celkový počet turnusů je 23 a jsou rozloženy během celých letních prázdnin. Termíny realizace jsme nechali na vedoucích kempů. Každý kemp je veden minimálně jedním kvalifikovaným pedagogem, obvykle třídním učitelem, který se rozhodl kemp realizovat.

 

Náplň kempů si volili pedagogové individuálně a odpovídá podmínkám a účelu Výzvy. 21kempů bude realizováno jako příměstské a 2 pobytové. Jako žadatel budeme pro pedagogy zajišťovat realizaci organizačně (zajištění stravování, dopravy na výlety, vstupné) a administrativně (podání žádosti, rozpočet projektu, závěrečné vyúčtování, uzavírání DPP). V případě jakékoliv komplikace jsme připraveni kempy zajistit i personálně (manažeři mají pedagogické vzdělání).

                              

 

                                                                                                           

                
                      

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

Výzva MŠMT_č.j.:MSMT-8385/2021-1, registrační číslo projektu: 0101/12/KEMP/2021