Letní kempy

„Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

 

Výzva MŠMT (Č.j.:MSMT-8385/2021-1)

LETNÍ KEMPY na Mariánskolázeňku 2021

Věcné zaměření Výzvy:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

 

Termín realizace: v období od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Letní kemp realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5

kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech