Šablony OP JAK

Šablony pro MŠ a ZŠ I
Výzva 02_22_002 
Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání ,
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
 

Přehled čerpání ke stažení zde.