Kostelní noci na Mariánskolázeňsku

 
Obce na území okolí Mariánských Lázní mají na svých územích krásné církevní památky. Jejich využití není tak časté, jako v dobách minulých, kdy byla příslušnost obyvatel k církvi větší. Tyto církevní stavby některé bohužel velmi zchátraly, některé se dochovaly v poměrně dobrém stavu a i nadále slouží buďto svému původnímu účelu, anebo je obce využívají k různým vhodným příležitostem, jako jsou adventní koncerty a kulturní akce. Přesto však zůstávají interiéry, historie a krása těchto památek obyvatelům tohoto území ve velké většině neznámé.
 
Mariánskolázeňsko, o.p.s. obdrželo z prostředků Evropské unie,  Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007 - 2013 dotaci na projekt, v jehož rámci chce představit obyvatelům našich obcí kostely, nacházející se na tomto území. Pozveme obyvatele českých obcí a obyvatele bavorských obcí Mähring a Neualbenreuth (a jejich širšího okolí) na večerní prohlídku kostelů na území českých obcí.  
 
Postupně chceme obyvatelům ukázat kostely v Trstěnicích a Třech Sekerách (první kostelní "noc") a dále ve Velké Hleďsebi a v Lázních Kynžvartu (druhá kostelní "noc"). Průvodní výkladové slovo zajistí farář římsko-katolické církve v Mariánských Lázních Mgr. Pavel Řehoř Urban, v každém z kostelů bude připravený krátký kulturní program – hudební vystoupení hudební školy z Mariánských Lázní.
 
Cílem projektu je sblížení obyvatel příhraničních regionů na české a německé straně státní hranice pomocí tématu, které je blízké starším obyvatelům českých i bavorských obcí, a poměrně neznámé pro mladší obyvatele české strany. Naším cílem není přivedení obyvatelstva k církvi, ale seznámení obyvatelstva s kulturními památkami, které díky církvi vznikly, které mají významné místo v historii jednotlivých obcí a i v životech původních obyvatel obcí. Poznání sakrálních památek, jejich krás, architektury a přiblížení jejich smyslu mladší generaci je důležitým bodem pro její porozumění a vztah k místu, kde žije. 
 
- - -
 
Projekt "Kostelní noci na Mariánskolázeňsku má volné pokračování, které připravila tentokrát obec Mähring v Bavorsku. České obyvatele pozvala na "Kostelní noc v pohraničí", která se konala 20. června 2014. Hostům představila kostel sv. Kateřiny v Mähringu a kostel sv. Anny na vršku Pfaffenbühl.
Program večera završil svatojánský oheň, který má v Mähringu již dlouholetou tradici.
 
 
 
 
 
- - -
 
V rámci projektu byly vyhotoveny dvojjazyčné letáčky, přibližující obrazem a textem vznik  a historii těchto krásných památek. Přinášíme náhledy letáčků, které si můžete stáhnout:
 
 
 
 
 
Fotogalerie z prohlídky kostela sv. Markéty v Lázních Kynžtvartu (4. dubna 2014):
 
 
 
 
Fotografie z prohlídky kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi (4. dubna 2014):
 
 
 
 
 
Fotografie z prohlídky kostela Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi 
ve Třech Sekerách (21. března 2014) :
 
 
 
Fotografie z prohídky kostela sv. Víta v Trstěnicích (21. března 2014)
 
  
 
 
Pozvánka na první dvě prohlídky kostelů, které se konají v pátek 21. března - v 18 hodin můžete navštívit kostel sv. Víta v Trstěnicích, ve 20 hodin si můžete prohlédnout kostel Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi ve Třech Sekerách. Jste srdečně zváni, pozvánky jsou ke stažení zde: